За нас

Lines

Проектът Therma Culture има за цел да популяризира и подкрепи сектора на термалния и гастро туризъм.

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм плюс и включва партньори от България, Австрия, Италия и Испания.

Проектът има две основни цели:

Популяризиране на обекти в сектора на термалния и гастро туризъм в участващите страни.
Предоставяне на безплатно обучение в областта на маркетинга, привличане и задържане на хора от водещи експерти в сектора
Aim

Основна цел на проекта

Целта на проекта е да повиши интереса към термален и гастро туризъм в райони с ниско икономическо развитие чрез обучение по маркетинг, привличане и задържане на клиенти. Екипът се стреми да насърчава заетостта в сектора.

Ползи
за МСП

Ако сте малко или средно предприятие в туристическия сектор, можете да се възползвате от проекта по следните начини.

Получете неограничен достъп до безплатни маркетингови семинари и работни срещи, специфични за сектора
Бъдете рекламирани в нова и иновативна платформа
Получете безплатен анализ на ефективността на маркетинговите дейности
Получете неограничен достъп до семинар и ръководство за обслужване на клиенти
phone

Свържете се
с нас

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Партньори по проекта

Voca Academy (EduAge LTD) е български стартъп, който помага на хората и организациите да реализират своя потенциал, да развият професионални и кариерни умения и да надградят бизнеса си чрез знания. Voca Academy (EduAge LTD) разработва новаторска методология и рамка за професионално и кариерно обучение чрез геймификация, личен профил и AI . Компанията е финансирана от бизнес ангел и понастоящем работи в подкрепа на бизнеси в различни области, които се нуждаят от повишаване на уменията, за да повишат нивото на своя бизнес чрез смислено, персонализирано обучение и прилагане на това обучение. Тъй като туристическият сектор пострада сериозно поради пандемията на Covid -19, Voca Academy (EduAge LTD) си постави стратегически приоритет за подкрепа на туристическия сектор с обучение за изграждане на капацитет, което е пряко свързано с нуждите на сектора и следва рамката на Voca Academy за ефективно обучение.

Gastro Alianza е организация с нестопанска цел, която обединява иновативни партньорства, регионални платформи или клъстери, форуми, клубове за гастрономия, храна, гостоприемство и гастрономически туризъм. Gastro Alianza е създадена и се захранва от експерти в гастрономията за насърчаване на връзки и обмен на опит в международния гастрономически туризъм, училища за готвене и др.

Основните цели на организацията са:

  • да споделя знания за националната и международната гастрономия и традиционната кухня.
  • да насърчава и развива дейности за подобряване на гастрономията, селскостопанския и гастрономическия туризъм.
  • да насърчи конкурентоспособността на компании и субекти, свързани с туризма, гастрономията, хостинг и селскостопански и хранителни продукти.
  • професионално обучение и насърчаване на личностното и професионално развитие и пригодността за заетост на всички хора, които развиват своята дейност в областите, свързани с туризма, гастрономията и хотелиерството.

Имаме работна група GO-Gastro Lonja www.gastroalianza.es/gastrolonja, (съвместна агро-хранителна и гастрономическа платформа), официално одобрена в рамките на Програмата за развитие на селските райони на Арагон 2014-2020 г. към правителството на Арагон за насърчаване и ускоряване иновации в селската среда с финансовата подкрепа на Европейската асоциация за иновации в селскостопанската продуктивност и устойчивост и агро-екологичните индикатори (AEI).

Академията за гражданско образование и мерки за насърчаване на демокрацията е сдружение с нестопанска цел, което работи за гражданско образование, равни възможности за безработни и заети лица от всички възрасти, мигранти и особено за жените на пазара на труда и възможности за обучение.

Чрез разнообразни образователни възможности за училища, предприятия и обществени институции, ние подкрепяме личностното и академично развитие на деца, възрастни и хора в неравностойно положение.

Целта на нашите дейности е да насърчаваме гражданското образование чрез целеви образователни предложения, международно разбирателство и сътрудничество, както и чрез писмена, визуална и звукова документация и да подкрепяме групите в неравностойно положение да участват в обществото. Ние изпълняваме нашата мисия чрез семинари и обучение, изследвания и публикации.

enjoy

Enjoy European Network Società Cooperativa Sociale е социално сдружение със седалище в Неапол. Сдружението с нестопанска цел е формирано като стабилно социално предприятие, което насърчава граждански, солидарни и социални дейности.

По-конкретно, ние предоставяме образователни, социални и здравни услуги за италиански граждани, насърчавайки социалното включване, разработвайки нови инициативи за социално сътрудничество чрез управление и организация на образователни и социални услуги, съгласно принципите на взаимност, солидарност на кооперативното движение по целия свят. Enjoy е социален кооператив, чиято цел е да създава социални, здравни и образователни услуги, професионално обучение, извънобразователно обучение и намиране на работа. За да постигне своята цел, Enjoy Euopean Network:

  • Разработва изследователски проекти за нови технологии и иновативни стартиращи компании.
  • Разработва проекти, насочени към създаване на интелигентни градове.
  • Разработва планове за обучение на млади и възрастни хора според техните нужди.

Асоциирани Партньори