Терма култура

Изграждане на капацитет в сектора
на спа и гастро туризма
Lines

ПОО Еразъм плюс проект за изграждане на капацитет в туристическия сектор

Целта на проекта е да повиши интереса към термален и гастро туризъм в райони с ниско икономическо развитие чрез обучение по маркетинг, привличане и задържане на клиенти. Екипът се стреми да насърчава заетостта в сектора.

bg-chart

Проектът Therma Culture има за цел да популяризира и подкрепи сектора на термалния и гастро туризъм.

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм плюс и включва партньори от България, Австрия, Италия и Испания.

Проектът има две основни цели

Популяризиране на обекти в сектора на термалния и гастро туризъм в участващите страни.
Предоставяне на безплатно обучение в областта на маркетинга, привличане и задържане на хора от водещи експерти в сектора.

Открийте Терма и
Гастро локации

Добавете своя
бизнес

Партньори по
проекта

Ние сме конкортиум от 10 партньора с основна цел да популяризираме вашето местоположение за спа, уелнес и гастрономия.